Es esmu ceturtais online dating erfahrungen casual dating Jena

Posted by / 09-Jul-2017 22:14

Bet, kad runa iet par daudziem, tad lietvārds, dabiski, tiek lietots daudzskaitlī, tas ir, ar galotni -(e)S beigās.Bet nekrītiet kompleksos - kā jau teicu pasā sākumā, ja jūs pāris reizes darbības vārda vārdnīcas formai vienkārsi pievienosit -(e)D, jūs tomēr sapratīs un vai nu palabos, vai pasmaidīs (bet tīsuprāt tā darīt nevajag! Atcerieties vēlreiz, ka vienmēr, kad runa ir par "viņu", darbības vārda beigās pievieno galotni "-(e)S".Laiks iepazīties ar citu darbības vārdu, pēc svarīguma līdzīgam " to be" - " būt", ar kura palīdzību un kuram piedaloties tāpat tiek veidotas ļoti daudz dazādu gramatisku kombināciju un, atkārtoju, kura svarīgums angļu valodā ir ļoti liels.Bet pie siem saīsinājumu variantiem (sevisķi pie saīsinājumiem "VE" un"S") ļoti biezi tiek pielikts vārdiņs-parazīts "GOT (izrunā "gat"), kurs seit neko nenozīmē (nekādas nozīmes tam NAV), bet ļoti izgrezno jūsu valodu un tūdaļ liek sarunu biedram saprast, ka jūs vispār ar angļu valodu vienā gultā guļat!Par cik manai metodikai un tās tradicionālajai "māsai" ir dazādi mērķi, tad , ja arī es jums sāktu stāstīt par visu so "laiku sistēmu", jebkurā gadījumā es tāpat pieturētos pie mana termina - "savienojamība", jo praktiskiem mērķiem daudz svarīgāk ir zināt, kādu laika formu ar kādu var un vajaga izmantot, tas ir "savienot".Paliek vēl 3 laika formas bez kurām jūs principā varētu arī iztikt, bet tās tiek plasi lietotas un to nezināsana vai neprasme tās lietot dazreiz var nostādīt jūs ja nu ne tīri apgrūtinātā, tad tomēr ne visai ērtā stāvoklī, bet to zināsana var padarīt jūsu angļu valodu daudz precīzāku un bagātāku.angļu teikumā vienmēr atbilst subjektu, personiskie vietniekvārdi, bet latviesu lietvārdiem kas ir akuzatīvā atbilst angļu lietvārdi savā vārdnīcas formā, tā razultātā tiess sīs formulas tulkojums skan pavisam savādāk, kaut arī saprotami-e D un salīdzinoso pakāpju galotnēs -e R un -e ST.Sis -e- ievērojams ar to, ka kalpo par īpatnēju buferi, nostājoties starp tā vārda pēdējo skaņu, kuram jāpievieno tā vai cita galotne, un pasu so galotni, darot iespējamu sīs galotnes un visas jaunizveidotās formas izrunu.

Tagad - tikai elementu un vārdu iekalsana, formulu un teikumu "saliksana" no tiem, sīs "saliksanas" likumi un nianses, nianses un vēlreiz nianses, tā kā bez "saliksanas" likumiem, t.i.

Taču latviesu valodā tās dazreiz nav vajadzīgas, bet angļu valodā obligāti jālieto visos laikos un gadījumos.

Visas sīs formas atrodamas "Zelta tabulā Nr.2", bet sīkāk sagremotas III nodaļā.

b) Ja runa iet par to ko jūs darāt TIESI tagad, tas ir SINĪ BRĪDĪ vai SINĪ LAIKA PERIODĀ, tad APRAKSTIET sevi, izmantojot INGa konstrukciju, pie kam sīs konstrukcijas izveidosanas shēma atļauj arī to parādīt kā formulu: Ieteicams sīs laika formas lietosanu apgūt bez pārtrauksanas kopā ar nākoso formulu, tā kā tiesi sīs darbības vārda 2.formas lietosanā ir kāda nianse: izmantojiet to, JA jūs varat norādīt pagātnē to IESĀKUSOS UN NOBEIGUSOS brīdi, kad jūs to izdarījāt - Lai pateiktu ka jūs vai kāds cits kaut ko NEDARĪJĀT, izmantojiet universālo visām personām noliedzoso elementu "DIDN'T", kas ir izmantojams ar jebkuru vietniekvārdu un jebkuru lietvārdu darbības vārda prieksā:konstrukcijas (ko jums tradicionālajos kursos pacentīsies iemācīt tikai pēc 3 - 4 mēnesiem) - vienkārsi pievienojiet tiem jums vajadzīgo vietniekvārdu un un darbības vārdu siem vietniekvārdiem atbilstosā formā - ar "IF" un "WHEN" saskan visi "elementi" atskaitot "uil" = "WILL", t.i. Tā teica Jans Flemings (romānu par Dzeimsu Bondu autors) savam prieksniekam - izlūkdienesta admirālim, kad tas uzdeva viņam saformēt diversiju grupu ārkārtīgi bīstama uzdevuma izpildīsanai vācu aizmugurētāpat kā visi modālie darbības vārdi nemainas pa personām, t.i.

tie ir vienādi visiem vietniekvārdiem un ne pirms tiem, ne arī pēc tiem nav vajadzīgs vārdiņs "to", t.i.

es esmu ceturtais online dating-79es esmu ceturtais online dating-51es esmu ceturtais online dating-18

Sinī INGa formā varēsiet tos izmantot gan kā lietvārdus, gan īpasības vārdus, pie tam kā vienus, tā otrus jūs varēsiet izveidot praktiski no jebkura darbības vārda, līdz ar to paplasinot savu vārdu krājumu, kuru tūlīt pat varat arī izmantot.

One thought on “es esmu ceturtais online dating”